Đăng ký nhận tin

Connect us: Social Social Social Social
Copyright © 2017 Pham Minh Corpoartion. Designed by Nina Co., Ltd

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH & TM PHẠM MINH

Menu
facebook
Hỗ trợ trực tuyến
sp

Trần Chung Dũng (TPKD)

0981807739

sp

Nguyễn Thị Thảo (KD1)

0981888073

sp

Nguyễn Hồng Lan Chi (KD3)

0981888071

sp

Nguyễn Khải (Tư vấn KT)

01643760725

sp

Dương Văn Hải (Tư vấn KT)

01636969728